Ανακοίνωση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Χ. Κορδογιάννη για την πρόσληψη Λογιστή

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ

Έχοντας υπόψη την αριθμό 4/2019 απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ,

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΛΟΓΙΣΤΗ) Α΄ Τάξης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών που αφορούν το κληροδότημα Χρήστου Κορδογιάννη.

Η υπηρεσία αυτή θα ανατεθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος της διετίας.

Η αμοιβή του λογιστή θα ανέρχεται το ανώτερο στο ποσό των 2.000,00 € ανά έτος και θα καλύπτεται από πόρους του κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη.

Εκτός από το οικονομικό κριτήριο θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο κριτήριο της ε-ντοπιότητας καθώς και σε ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα νομικά πρόσωπα (κληροδοτήματα).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προ-σφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 27-03-2019.

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ