Ανακοίνωση – πρόσκληση συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της “Αναλήψεως”

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» 2023 στο Άστρος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη 23 Μαΐου 2023:

 • ηλεκτρονικά στο emailanthoulam@yahoo.gr
 • στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 09:00 μέχρι 15:00 )
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001 Άστρος Αρκαδίας (όπου θα τεθεί πρωτόκολλο της ημερομηνίας παραλαβής από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου)

δηλώνοντας τις θέσεις που επιθυμούν, με σειρά προτίμησής τους, βάσει του συνημμένου σχεδιαγράμματος θέσεων πώλησης.

Οι πωλητές οι οποίοι είχαν προσέρθει στην εμποροπανήγυρη το έτος 2022, εάν το επιθυμούν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ίδια θέση που κατείχαν, εφόσον το δηλώσουν στην αίτησή τους και εξοφλήσουν το τέλος εντός της προβλεπόμενης από την προκήρυξη ημερομηνία.

Για την επιλογή των υπόλοιπων συμμετεχόντων και των θέσεών τους κριτήριο είναι η απόλυτη χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, υπό την προϋπόθεση της εξοφλήσεως των τελών εντός της καθορισμένης από την προκήρυξη προθεσμίας.

Οι θέσεις είναι διαστάσεων: . Χ 2.5μ. ,12μ. Χ 2.5μ., 18μ.Χ 2.5μ και 3μ. Χ 2.5μ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Είδος άδειας:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές ή

β) άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές ή

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο ή

δ) άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 3. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών
 4. Βεβαίωση καταλληλότητας όπου απαιτείται, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας
 5. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 • ΤΕΛΗ
 • Το ύψος των τελών έχει καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε δέκα επτά ευρώ (17,00€) ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης της κάθε θέσης.
 • Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής:
 • είτε στο Ταμείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ  (VISA ή MASTERCARD)
 • είτε με κατάθεση του ποσού, αναγράφοντας το ΑΦΜ, το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του πωλητή και την ένδειξη «ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ», σε έναν από τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ με τα εξής ΙΒΑΝ:

1ο )Για καταθέσεις  ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR36 0172 5250 0055 2508 6642 771  (ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

2ο )Για καταθέσεις  ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR98 0171 3150 0063 1503 0020 572  (ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

 • Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
 • Το Τέλος χρήσης θα πρέπει να  έχει εξοφληθεί έως και την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, διαφορετικά η θέση της προτίμησης θα χάνεται και θα μπορεί να την διεκδικήσει άλλος ενδιαφερόμενος.
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής.
 • Δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 • Αιτήσεις στις οποίες δεν αναγράφεται αριθμός θέσης, θα τους χορηγείται από την Επιτροπή της Εμποροπανηγύρεως.
 • Η εγκατάσταση των πάγκων των πωλητών επιτρέπεται από την Παρασκευή 26.05.2023 από ώρα 14:00
 • Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εναπομείνασες κενές θέσεις.
 • Η παρούσα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδόθηκε βάση της 54/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ4ΙΩ9Ψ-ΠΩΓ) Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Βόρειας Κυνουρίας όπως τροποποιήθηκε με την 96/2023 (ΑΔΑ:6ΔΩΗΩ9Ψ-ΜΞ0) Απόφαση Δ.Σ. και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  www.voreiakynouria.gov.gr μαζί με το Τοπογραφικό Σχέδιο με τις θέσεις.
 • Οι ανωτέρω αποφάσεις Δ.Σ. καθώς και το Τοπογραφικό είναι αναρτημένα και στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α (https://openmarket.mindev.gov.gr).

Για οποιαδήποτε άλλη  πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας www.voreiakynouria.gov.gr (ενημέρωση πολιτών-ανακοινώσεις) ή στα τηλέφωνα 2755360112 (για τις αιτήσεις) – 2755360140 (για τις πληρωμές)

Συνημμένα αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ                        

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ  ΣΤ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Document
Συνημμένο Μέγεθος
prokiryxi-analipseos-2023.pdf (410.67 KB) 410.67 KB
Document
Συνημμένο Μέγεθος
ypodeigma-aitisis-2023.doc (92.5 KB) 92.5 KB
Document
Συνημμένο Μέγεθος
2023-shedio-pagkon-analipseon-teliko.pdf (689.42 KB) 689.42 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here