Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου ,για την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής, στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών

0

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών για το σχολικό έτος 2017-2018.

2) Καθόρισε τους όρους του διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ατόμου (πτυχιούχου κατηγορίας ΠΕ και εν έλλειψη κατηγορίας ΤΕ και εν έλλειψη αυτών απόφοιτο Ιδιωτικών Σχολών και Ιδρυμάτων με ειδίκευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) για την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here