Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Άστρους – Παρ. Άστρους – Δολιανών – Ξηροπηγάδου

0

Από την Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας, ανακοινώνεται ότι με την υπ΄αρίθ. 290915/17 Νοεμβρίου 2017 (Α.Δ.Α.: 69ΘΙΟΡ1Φ-ΗΕΠ) ταυτάριθμη απόφαση, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών & υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» [https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx], ο Δασικός Χάρτης των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Άστρους-Π.Άστρους –Δολιανών και Ξηροπηγάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/ 2010 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄) ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4389/ 2016 (ΦΕΚ 94 τ.Α’).

Για τον εν λόγω Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική , ξεκινά την 30ή Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 14η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής είναι η 2 α Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον Χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου , το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της «αμφισβητούμενης» δασικής κ.λ.π. έκτασης. Επίσης κατά της παράλειψης να συμπεριληφθεί και αποτυπωθεί στον Χάρτη , ορισμένη έκταση δασικού ή χορτολιβαδικού κ.λ.π. χαρακτήρα, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ ή Περιβαλλοντική Οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος (πλην των περιπτώσεων των «ατελώς» ως αναφέρονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καθώς και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Γραφεία του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ [ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, τηλ. 27550-22004 & 23880, FAX: 27550-22004] – Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ. , καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων.

Ο Διευθυντής Δασών Αρκαδίας

Σπυρίδων Πολίτης Δασολόγος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here