«Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

0

Δελτίο Τύπου

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 34/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας διενεργείται φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του Άστρους. Ο χώρος που πρόκειται να στεγάσει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, τηλεφωνική γραμμή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες και να πληροί όλες τις  προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδομικής νομοθεσίας. Να έχει συνολική κτιριακή επιφάνεια τουλάχιστον 60 τ.μ. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει ράμπα, ή εφόσον επεκτείνεται και σε 1ο όροφο να διαθέτει ανελκυστήρα και γενικά να παρέχει τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑμεΑ. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας των απαιτούμενων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ υποδομών, αυτές θα κατασκευαστούν με ευθύνη του ιδιοκτήτη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, έναν χώρο υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραμματεία), ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χώρους υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με έδρα το Άστρος, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη υπάλληλος είναι η κα. Δεληγιάννη Νεκταρία, τηλ. 2755360170 και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ndeligianni@1298.syzeyxis.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ακινήτων ορίζεται η Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

  • Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, προκειμένου το προσφερόμενο ακίνητο να ελεγχθεί και κριθεί από αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 13/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, πριν τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κατατεθούν οι μειοδοτικές προσφορές για την ανάδειξη του μισθωτή.
  • Στη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί φανερή, προφορική μειοδοτική δημοπρασία, περιοριστικά μόνο μεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων που  κρίθηκαν «κατάλληλα» από την αρμόδια επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την παρούσα διακήρυξη πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στον στόχο μας όπου είναι η δημιουργία ενός Δήμου με κοινωνικό πρόσωπο. Το Κέντρο Κοινότητας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας λόγω της επικείμενης ανάγκης στελέχωσής του ενώ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες. Προτεραιότητα του Δήμου είναι η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ισόνομη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των δημοτών, με τη λειτουργία οργανωμένων υπηρεσιών».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ