Η τοπική οικονομία πρέπει να ενισχυθεί, παρέχοντας σταδιακά περισσότερες ευκαιρίες στους νέους μας – αλλά και στους μεγαλύτερους να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν εδώ

0
  • Ενίσχυση της υπηρεσίας προγραμματισμού του Δήμου μας με την παράλληλη λειτουργία γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μας οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη διεκδίκηση αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων και την καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση.
  • Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη προτάσεων στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Αξιοποίηση των ανθρώπων της διασποράς και των ετεροδημοτών, οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους και επιθυμούν να προσφέρουν. Θα δημιουργήσουμε δίκτυο, με στόχο την αξιοποίηση όλων των επιστημόνων που κατάγονται από τον τόπο μας και είναι πετυχημένοι στον κλάδο τους, ώστε να δώσουν από τη γνώση και την εμπειρία τους προτάσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας.
  • Λειτουργία Γραφείου ενημέρωσης – επιχειρηματικότητας του Δήμου, στόχος του οποίου θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη, η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, η παροχή πληροφοριών για χρηματοδότηση, δικτύωση και εκπαίδευση. Σύνδεση με την αγορά εργασίας ώστε να στηρίξουμε την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, προϋποθέσεις απαραίτητες για την αναβάθμιση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής μας. Συνθήκες που θα μας οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης.
  • Σημαντικό τμήμα του αναπτυξιακού μοντέλου που θέλουμε να έχει ο Δήμος μας εστιάζει αναπόφευκτα στην σύνταξη πλάνου ορθολογικοποίησης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου, με την δραστηριοποίηση της ΔΕΥΑΒΚ, η οποία πρέπει να ενισχυθεί σε επιστημονικό προσωπικό, υπαλλήλους και πόρους.

Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπόνηση ενός στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου για το θέμα με τις εξής παραμέτρους:

  • Χρηματοοικονομική διάρθωση – απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις οικονομικών μεγεθών για την εξυγίανση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.
  • Καταγραφή – διεύρυνση της σχέσης κόστους- οφέλους για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και τη βελτίωση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών – χρήση νέων τεχνολογιών- δυνατοτήτων ανάπτυξης με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας.
  • Σκοπός μας είναι η συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΔΕΥΑΒΚ. Διεύρυνση των ειδικών θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, αναπροσδιορισμό των τιμολογίων ύδρευσης – αποχέτευσης, την χρήση ιδιωτών σε κοστοβόρες υπηρεσίες που ζημιώνουν την ΔΕΥΑΒΚ και γενικότερα τη διεύρυνση για προσθήκη νέων υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της επιχείρησης.
  • Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια με απώτερο στόχο την αξιοποίηση στην άρδευση των ανεκμετάλλευτων επιφανειακών υδάτων του ορεινού όγκου, αλλά και για την δυνατότητα εξεύρεσης νέων οργανωμένων σημείων υδροληψίας από τον υδροφόρο ορίζοντα για την αντιμετώπιση των αναγκών υδροδότησης των οικισμών.
  • Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, των αντλιοστασίων και κατασκευή νέων υδροδεξαμενών για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών, ώστε να επιτύχουμε την αποτροπή εμφάνισης του φαινομένου των συχνών διακοπών υδροδότησης λόγω αυξημένης κατανάλωσης ή απαρχαιωμένου δικτύου.

➡️ Διαβάστε τις προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού μας “Πρωτοβουλία Αλλαγής”

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ