Παραλία Πόρτες: Πρόβλημα ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα & δημόσιας υγείας (video & photos)

0

Στο astros-kynourianews.gr με την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν ,δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από λουόμενους, καθώς και από αγανακτισμένους ιδιοκτήτες κατοικιών ,για να πάμε να καταγράψουμε και να κάνουμε νέο ρεπορτάζ, για το πρόβλημα πρόσβασης στην παραλία , που ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι (δείτε εδώ)

Όπως θα δείτε στο video & photos που σας παραθέτουμε, το πρόβλημα μεγάλωσε σήμερα, με εργασίες που έγιναν από την Περιφέρεια τον χειμώνα, με την διάνοιξη ενός καναλιού  για τα όμβρια ύδατα σε μεγάλο βάθος ,αλλά να μην υπάρχει διέξοδος αυτών προς την θάλασσα, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα νερά, και να έχει δημιουργηθεί ένας βούρκος με κουνούπια και να εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την δημόσια υγεία των πολιτών. Επίσης διακόπηκε η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία ,καθώς δεν υπάρχει δρόμος πλέον για να πας στην παραλία και στην καντίνα που υπάρχει και λειτουργεί εκεί ,εδώ και18 χρόνια!!

Επικοινωνήσαμε με τον δήμαρχο κ. Γιώργο Καμπύλη για το σοβαρό αυτό θέμα ,ο οποίος μας ενημέρωσε ότι έχουν γίνει ενέργειες  από την δημοτική αρχή, με την αποστολή επιστολής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ΘΕΜΑ: Περί της λειτουργικότητας της τάφρου «Σώμιος» στη θέση «Πόρτες» Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. (δείτε εδώ την επιστολή)

Ζητάει με την επιστολή αυτή,  την ανάκληση της διοικητικής πράξης ,περί έγκρισης οριοθέτησης ως ρέματος του «Σωμίου», η οποία θεωρείται ,ότι εκ παραδρομής εκδόθηκε παλαιότερα ,εδραζόμενη σε εσφαλμένη βάση.

Πιστεύουμε ότι σήμερα ,μετά και από την δική μας παρέμβαση δημοσιοποίησης του θέματος, να παρθούν άμεσες αποφάσεις, ώστε να συνεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την ανάκληση της απόφασης αυτής, και την άμεση αποκατάσταση και το κλείσιμο της τάφρου, για την ομαλή και ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών μας ,στη θάλασσα.

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ astros-kynourianews.gr : Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Κοιν.Σ.Επ “Promo kynouria”

ΘΕΜΑ: Περί της λειτουργικότητας της τάφρου «Σώμιος» στη θέση «Πόρτες» Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 7723/20-07-2022 και 1404/07-02-2023 έγγραφά μας. 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων μας σας αναφέρουμε τα εξής:

  1. Από επιτόπιες αυτοψίες της ευρύτερης περιοχής και έλεγχο υψομετρικών σημείων αυτής, αποδεικνύεται ότι ο «Σώμιος» δεν συνιστά φυσική πτύχωση του εδάφους, ούτε είναι φυσικός αποδέκτης ομβρίων υδάτων (δηλαδή δεν είναι ρέμα ρυάκι, ποταμός κλπ), αλλά πρόκειται για καθαρά ανθρωπογενή επέμβαση δημιουργίας τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων της περιοχής που συγκεντρώνονταν νοτίως της θέσης «Πόρτες» και πλησίον της λίμνης «Μουστού» [σε απόσταση περί το ένα (1) χιλιόμετρο από την θέση «Πόρτες»]. 
  2. Η ύπαρξη της τάφρου «Σώμιος» στην ψηφιοποίηση του χάρτη της ΓΥΣ της περιόδου της δεκαετίας του 1960  δεν έφτανε στην θέση «Πόρτες» και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες αλλά σταματούσε αρκετά νοτιότερα. 
  3. Γενικά στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως προς νότο, απ’ όπου ξεκινάει ο «Σώμιος» υπάρχουν σημεία με χαμηλότερο υψόμετρο εν σχέση με την περιοχή «Πόρτες», ενώ σε μεγάλα τμήματα της περιοχής μετά από τα σημεία αυτά προς Βορρά υπάρχουν ισοσταθμίες λόγω του επιπέδου του εδάφους χωρίς κατά μήκος κλίσεις (άλλως μηδαμινές) μέχρι τις «Πόρτες».
  4. Πλέον δε των ανωτέρω λάβετε υπόψη σας ότι συνεπεία των ισχυρών νοτίων ανέμων που πνέουν σε τακτική βάση στον Αργολικό Κόλπο, έχει δημιουργηθεί (εδώ και αιώνες), ΦΥΣΙΚΟ αμμώδες ανάχωμα (πρόσχωση) κατά μήκος ολόκληρης της παραλίας (από την περιοχή «Πόρτες» μέχρι και τον λιμένα του Παραλίου Άστρους) και δη μεγάλου πλάτους, ώστε μετά από αυτό εσωτερικά (δυτικότερα) το έδαφος να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα εν σχέση με την περιοχή του φυσικού αυτού αναχώματος και έτσι να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί έστω και υποτυπώδης εκβολή υδάτων του «Σωμίου» προς την θάλασσα.
  5. Σε τυχόν επεμβάσεις, απομάκρυνση της συσσώρευσης θαλασσινής άμμου, που έχουν γίνει κατά καιρούς στις εκβολές της τάφρου, αρκεί μία από τις συχνές και γνωστές θαλασσοταραχές της περιοχής (την επόμενη κιόλας ημέρα της επέμβασης) συνεπεία των νοτίων ανέμων, για να ακυρώσει την προσπάθεια σύνδεσης της εκβολής του «Σωμίου» με την θάλασσα.  Πλέον δε τούτου από την αυτοψία μας παρατηρείται ότι υφίσταται μεγάλο βάθος του πυθμένα του «Σωμίου» (λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια της θάλασσας), ενώ και η κλίση του είναι ελάχιστη έως μηδενική και δεν υφίσταται ροή των υδάτων, και όγκος νερού ικανός να παρασύρει την άμμο στο σημείο εκβολής και να επιτευχθεί εκβολή στην θάλασσα. Συνέπεια όλων τούτων είναι εντός της τάφρου «Σώμιος» να συγκεντρώνονται στάσιμα όμβρια ύδατα. 
  6. Όλα τα παραπάνω εξηγούν κατά την άποψή μας τους λόγους που η τάφρος «Σώμιος» δεν κατέστη δυνατόν διαχρονικά να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την απορροή ομβρίων υδάτων, και εξηγεί και τους λόγους εγκατάλειψης του εν λόγω τεχνικού έργου στο παρελθόν (σε χρόνους που ανατρέχουν και στους προηγούμενους αιώνες). 
  7. Ωστόσο είναι γεγονός ότι τμήμα του οριοθετήθηκε με την με αρ. 1389/21-11-1995 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας ΦΕΚ 1078 Δ’ /11-12-1995, χωρίς να έχει διευθετηθεί, και χαρακτηρίσθηκε ως υδατόρεμα, παρά το ότι στην έννοια του υδατορέματος σύμφωνα με τον νόμο, (βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4258/2014), δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι. 
  8. Η οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή αυτή (μονοκατοικίες) και συναφής εγκατάλειψη των καλλιεργειών (στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων), αλλά και η αξιοποίηση της παραλίας για θαλάσσια αναψυχή, απαιτεί τη μη διατήρηση στάσιμων υδάτων σε τμήματα του εδάφους στο εσωτερικό (φαινόμενο, που μπορεί ίσως να ήταν ανεκτό σε μακρινά χρόνια, όπου δεν υπήρχαν κατοικίες και επιχειρήσεις αναψυχής με συσσώρευση λουόμενων).   

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω που μπορούν να επιβεβαιωθούν τεχνικά, επιβάλλεται η ανάκληση της διοικητικής πράξης περί έγκρισης οριοθέτησης ως ρέματος του «Σωμίου», η οποία θεωρούμε ότι εκ παραδρομής εκδόθηκε παλαιότερα εδραζόμενη σε εσφαλμένη βάση. 

Επιπλέον και προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων ανθυγιεινών καταστάσεων από τα στάσιμα πλέον ύδατα που συσσωρεύονται, όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, παρακαλούμε για την άμεση επέμβαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας για την αποκατάσταση της ομαλής απορροής των υδάτων του ρέματος  «Σώμιος»  προς τον τελικό αποδέκτη.

Βέβαιοι για την αγαστή συνεργασία σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

                                                                   

                                                                   Γεώργιος Δ. Καμπύλης

 

Άστρος, 31 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: 6769 

 

ΠΡΟΣ

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρκαδίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας

3. ΟΦΥΠΕΚΑ Μονάδα Προστασίας Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ