ΠΕΣΠ-Αίτημα για οικονομική ενίσχυση Δημόσιας δαπάνης επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου & Παρέμβαση Αλλαγής Καθεστώτος Ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής

0

ΠΕΣΠ. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση Δημόσιας δαπάνης επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη απέστειλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αίτημα την οικονομική ενίσχυση Δημόσιας Δαπάνης του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε τη Δράση: 3.a.2.2«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης, ανερχόταν στα 9.500.000€, εκ των οποίων 5.500.000 € αφορούσαν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων  επιχειρήσεων και 4.000.000 € χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Παρά την πανδημία υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γεγονός που αποτυπώνεται στις υποβολές που κατατέθηκαν την περίοδο που το Πρόγραμμα ήταν διαθέσιμο και ανήλθαν περίπου στο ποσό των 152.000.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι τα οριστικοποιημένα επενδυτικά σχέδια έφτασαν τα 1.569 (Υφιστάμενες 820 υποβολές και 749 για Υπό Σύσταση και Νέες Επιχειρήσεις).

Στις 31/12/2021 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης, όπου λόγω του ποσού της Πρόσκλησης εντάχθηκαν  μόνο  78  προτάσεις  Υφιστάμενων Επιχειρήσεων και 38 Υπό Σύσταση  και  Νέες  Επιχειρήσεις,  συνολικά  δηλαδή  116  εγκεκριμένες  προτάσεις για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συμπερασματικά, έμειναν  εκτός  λόγω  εξάντλησης  του  υπάρχοντος  προϋπολογισμού  813 επενδυτικές  προτάσεις  οι οποίες  είχαν  πλήρη  δικαιολογητικά, αρκετές  εκ των οποίων με υψηλότατη βαθμολογία. 

Κύριε Υπουργέ,

Η  περίοδος  που  διανύουμε  είναι  δύσκολη  και  είναι  ενθαρρυντικό  επιχειρήσεις  και  μάλιστα  κατά  πλειοψηφία  μικρομεσαίες  οικογενειακές  επιχειρήσεις  να  θέλουν  να  γίνουν  βιώσιμες  και  ανταγωνιστικές,  επενδύοντας  και  εκσυγχρονίζοντας  τις υφιστάμενες   μονάδες  τους, αλλά  και  ιδρύοντας  νέες  επιχειρήσεις   και  δυστυχώς  κακοί  υπολογισμοί  να  δημιουργούν  αρνητικά  αποτελέσματα.   

Ειδικά  μάλιστα  αν  αναλογιστούμε  ότι  στην  περιφέρειά  μας,  τα  επενδυτικά  σχέδια  που  έχουν  υποβληθεί  αφορούν   πολλές  μικρές  επιχειρήσεις, αλλά  το  κυριότερο  αν  αναλογιστούμε  τα  κεφάλαια  που θα μοχλευθούν   και  πολλαπλασιαστούν   συνδυαστικά  της  επιδότησης  με  την  ίδια  συμμετοχή, τα  επαγγέλματα   που  θα  δουλέψουν  αλλά  και  οι  θέσεις  εργασίας  που  θα δημιουργηθούν.    

Για  τους  λόγους  αυτούς   θεωρούμε  πως πρέπει να αναζητηθεί  εκ μέρους του Υπουργείου, τρόπος   να   ενισχυθεί  το  διαθέσιμο  κονδύλι για το συγκεκριμένο  Πρόγραμμα  ώστε   να  ενταχθούν   όλες   οι  επιχειρήσεις  οι  οποίες   πέτυχαν  την αποδεκτή  βαθμολογία  που  όριζε  το  πρόγραμμα ( δηλ. άνω  του  50 ),  μιας και γνωρίζετε πως  εάν  ισχύσει  η  υφιστάμενη κατάσταση θα αποτελέσει αρνητικό μήνυμα προς τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα η μη στήριξή  τους   μέσω  ενίσχυσης επενδυτικών προγραμμάτων – ειδικά μέσα στις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα – αλλά και θα  πρέπει  να  αναδείξουμε  ότι είναι προτεραιότητα μας  οι περιφερειακές οικονομίες να λειτουργούν ως μοχλός ευρύτερης ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Άλλωστε  αντίστοιχες  ενισχύσεις  προγραμμάτων  έχουν  γίνει  και  σε  άλλες  περιφέρειες.

Παρακαλούμε θερμά για την ευαισθητοποίησή σας επί του θέματος και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος

Φώτιος  Δαμούλος

Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε στους:

 • Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων Αρμόδιο για ΕΣΠΑ κ. Τσακίρη Ι. 
 • Γ.Γ. Δ.Ε. & ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο Δ.
 • Περ. Πελοποννήσου κ. Νίκα
 • Βουλευτές Πελοποννήσου

 

ΠΕΣΠ: Παρέμβαση για τη Δυνατότητα Αλλαγής Καθεστώτος Ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Τη δυνατότητα αλλαγής καθεστώτος Ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής ζητά σε επιστολή του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.κ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη αντίστοιχα και τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη.

Η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η εμφάνιση της νόσου COVID-19 προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας και έπληξε τους πολίτες και την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Προκαλώντας κλυδωνισμό στην παγκόσμια οικονομία καθώς και την οικονομία των χωρών μελών της Ε.Ε. και φυσικά της Ελλάδας. Η συντονισμένη αντίδραση, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, και της κυβέρνησης της χώρας μας, είχε σαν αποτέλεσμα τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία της Ε.Ε. και της χώρας μας.

Η Ελληνική κυβέρνηση δρώντας στο πλαίσιο των κανόνων πού έθεσε η Ε.Ε., έλαβε σειρά μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού επιστημόνων
 • Ενισχύσεις με μορφή Επιστρεπτέας προκαταβολής 1-2-3-4-5-6 & 7
 • Μειώσεις ενοικίων
 • Πρόγραμμα Συνεργασία
 • Αναστολή πληρωμής επιταγών
 • Προγράμματα περιφερειών-Στήριξη επιχειρήσεων covid-19
 • ΤΕΠΙΧ ΙΙ
 • Ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
 • Επιδότηση τόκων 1 & 2 & 3
 • Πρόγραμμα Γέφυρα 1 & 2
 • Πρόγραμμα θερμάστρες εξωτερικών χώρων
 • Πρόγραμμα e-shops
 • Επιδότηση παγίων Δαπανών , κλπ

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο μέτρο των Ενισχύσεων με μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής που επαναλήφθηκε σε επτά χρονικές περιόδους σε διάστημα περίπου ενός έτους (1-2-3-4-5-6 & 7) αυτή χορηγήθηκε κάτω από δύο πλαίσια ενίσχυσης, με δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν το πλαίσιο ενίσχυσης που επιθυμούν.

α. Ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου C(2020)1863 /19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

β. Σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Επειδή ως γνωστόν οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν καθ’ όλο το διάστημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα υπό καθεστώς έντονης πίεσης, με ασφυκτικές προθεσμίες και με πλήθος αποφάσεων που έπρεπε να εφαρμόσουν σε διαφορετικά πεδία (εργατικά, μισθοδοτικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά),είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης σε βάθος των αποφάσεων που καλούντο να εφαρμόσουν και ενίοτε να οδηγούνται σε επιλογές που εκ των υστέρων αποδεικνύονται μη ορθές.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο με το συγκεκριμένο θέμα και είτε δε μπορούν να ενταχθούν λόγω αυτού σε τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, είτε αδυνατούν να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, να τους δοθεί η δυνατότητα μέχρι 31-3-2022 υποβολής τροποποιητικής δήλωσης λήψης της συγκεκριμένης ενίσχυσης που να επιτρέπει την αλλαγή του καθεστώτος.

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες.

 

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος

Φώτιος  Δαμούλος

 

Η επιστολή κοινοποιήθηκε:

Βουλευτές Πελοποννήσου

Επιμελητήρια

ΚΕΕΕ     

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ