Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική “δια ζώσης” συνεδρίαση & ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση λογοδοσίας…

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ «δια ζώσης» συνεδρίαση στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», που θα γίνει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 32/2024 απόφασή του και τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Document
Συνημμένο Μέγεθος
prosklisi-10-taktikh.pdf (133.22 KB) 133.22 KB

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΕΙΔΙΚΗ «δια ζώσης» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη» την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 32/2024 απόφασή του και τις διατάξεις άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail: dsbkyn@gmail.com), τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα το οποίο αφορά στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των θεμάτων ορίζεται η Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 15:00.

Κατά την Ειδική αυτή Συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ