ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

0
 
Στις 29 Μαρτίου 1823 συνήλθε με καθυστέρηση η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος. Λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, οι εκλογές πληρεξουσίων καθυστερούσαν και γι’ αυτό παρατάθηκε η διάρκεια της Α΄ Περιόδου της Διοίκησης. Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση μετείχαν αυτοδικαίως τα μέλη της προηγούμενης Διοίκησης και οι εκλεγέντες βάσει του εκλογικού νόμου, που είχε ψηφιστεί από τον Νοέμβριο του 1822. Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης οι πληρεξούσιοι είχαν συγκεντρωθεί σε δύο αντίπαλες συνελεύσεις: μία στη θέση Αγιαννίτικα Καλύβια και μία στη θέση Μελιγιώτικα Καλύβια. Στις 30 Μαρτίου, στη δεύτερη προκαταρκτική συνεδρίασή της, η Εθνοσυνέλευση εξέλεξε πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.
 

ού Νόμου), όπως αυτό είχε ψηφιστεί από την Α΄ Εθνοσυνέλευση, και προχώρησε στην ψήφιση (στις 12 και 13 Απριλίου) του αναθεωρημένου Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος (Νόμος Επιδαύρου).

 
Ανάμεσα στις κεντρικές αποφάσεις της ήταν η κατάργηση των τοπικών σωμάτων (Πελοποννησιακής Γερουσίας, Γερουσίας Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και Αρείου Πάγου), ο διορισμός επιτροπής για τη σύνταξη του πρώτου ποινικού κώδικα, επιλέγοντας από τους νόμους των «ἡμετέρων ἀειμνήστων βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων», και τέλος η ψήφιση του πρώτου «ὑποθετικοῦ λογαριασμοῦ» (προϋπολογισμού). Η Β΄ Εθνοσυνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 18 Απριλίου.

Στο καταληκτικό κείμενο της Εθνοσυνέλευσης γίνεται επαναδιακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της απόφασης για συνέχιση της Επανάστασης με κάθε θυσία. Η διακήρυξη αρχίζει με τις φράσεις: «Τρίτον ἤδη χρόνον διαρκεῖ ὁ ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἐθνικὸς τῶν Ἑλλήνων πόλεμος, καὶ ὁ Τύραννος οὔτε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλασσαν ηὐδοκίμησεν. Εν ὧ δὲ αἱ τυραννοκτόνοι χεῖρες τῶν Ἑλλήνων ἔπεμψαν μυριάδας Τούρκους εἰς τὸν ἅδην, καὶ φρούρια ἀπέκτησαν, καὶ τὴν ἐπικράτειαν ἐξησφάλισαν, ὁ δὲ κρότος τῶν ἡμετέρων ὅπλων ἀντηχήσας διετάραξε τὸ Βυζάντιον, εὐτύχησε τὸ ἔθνος νἀ διακηρύξη ἐν Ἐπιδαύρω κατὰ πρῶτον ὡς ἔθνος, τὴν ἀνεξαρτησίαν του, νὰ νομοθετήσει καὶ ἐθνικὴν νὰ καταστήση Διοίκησιν».

 
1. Επικυρωμνο αντίγραφο του Νόμου της Επιδαύρου
Πηγή: «90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους», κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2004
2. Προσωπογραφία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη
 
Πηγή: Adam de Friedel, «The Greeks, Twenty-four Portraits of the principal Leaders and Personages who have made themselves most conspicuous in the Greek Revolution, from the Commencement of the Struggle», Λονδίνο 1830.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
 
3. Σφραγίδα του Βουλευτικού
Πηγή: «Σφραγίδες Ελευθερίας, 1821-1832», Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήναι 1983

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ