5/10: Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης, 11ης και 12ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θανάσης Πετράκος

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 3.250.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 1. Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Άργους στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στις συμβολές ποταμών και υδατορεμάτων με οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Παράταση των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01-10-20 έως 30-11-20.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 16,95MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τσούκκα – Ελατιάς» των ΤΚ Βλησιδιάς, Κοσμάς, Κουνουπιάς, Γερακίου και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 18,6MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Κορομηλιά – Μαζαράκι» των ΤΚ Βλησιδιάς, Κοσμάς, Κουνουπιάς και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 15,9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τούρλα» των ΤΚ Κουνουπιάς, Μαρίου και Κρεμαστής των ΔΕ Λεωνιδίου και Νιάτων των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας” με κωδικό 2017ΕΠ52600011.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Μέτρο 4, ΥποΜέτρο 4.3 ΔΡΑΣΗ: 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του έργου «Μεταφορά νερού από τη διώρυγα Ανάβαλου (Υ14) στην περιοχή Ασίνης – Τμήμα Άρια έως δεξαμενή Ταλιώτη Νο 1».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 214/15-6-2020 προηγούμενης απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των Παγίων Χορηγημάτων καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, έως τις 31-12-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης καταλληλότητας προς μίσθωση ακινήτων ΠΕ Λακωνίας, κατά το αρ. 13 παρ. 4 ΠΔ.242/96, δύο (2) έτη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Έγκριση της προμελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου Σπάρτης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, στους Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» στο Δήμο Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ