Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας άρδευσης (υδρονομείς) στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ), στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου και Καστρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Τ.Κ. 220 01 Άστρος Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κα. Πουλημένου Ανθούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2755360122).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος και είναι από 20/07/2023 ημέρα Πέμπτη έως 25/07/2023 ημέρα Τρίτη.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Document
Συνημμένο Μέγεθος
9b4fo9ps-e1s-3i-anakoinosi-ydronomeon.pdf (266.26 KB) 266.26 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here