Για την αυριανή συνάντηση με την κ.Μενδώνη: Η τοπική κοινωνία θέλει το μουσείο ανοικτό και δεν καταλαβαίνει τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες και τις ευθύνες των ασυντόνιστων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ…

2

Σας καταθέτουμε το έγγραφο που απαντάει το ΥΠΠΟΑ ,ότι το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο φυλακτικό προσωπικό! Αύριο στην συνάντηση  απαιτούμε συγκεκριμένες απαντήσεις, φτάνει πια η κοροϊδία ,οι μελέτες και οι υποσχέσεις, θέλουμε  άμεση λύση στο δίκαιο αίτημά μας…

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει η Εφορεία μας, κατά καιρούς τόσο σε εσάς, όσο και στις ιεραρχικά ανώτερες διοικητικά Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.  Αναλυτικά σας γνωρίζουμε:

α. Με το αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΘ/96025/1381-7/10/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, (συν. 1) κοινοποιήθηκε στην τέως ΛΘ΄ΕΠΚΑ, ότι το Μουσείο του Άστρους πρέπει να παραμείνει κλειστό για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων.

β. Το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/244604/146538/2951-22/7/2016 έγγραφό μας, με το οποίο γνωρίζουμε στην Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων, κατόπιν της αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε.-12.01.2011 Απόφασής της (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99), την ολοκλήρωση των εγκριθεισών εργασιών μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Άρση Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους Κυνουρίας» μεταξύ του τέως Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δ. Β. Κυνουρίας και ότι το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο φυλακτικό προσωπικό. Στο συγκεκριμένο έγγραφό μας, επίσης αναφέρονται τα ΦΕΚ χαρακτηρισμού της πλατείας σχολής Καρυτσιώτη και τμήματος του αγροκηπίου, στο Άστρος Κυνουρίας, ως ιστορικού τόπου (ΦΕΚ 1194/Β/30.08.2005) και το ΦΕΚ127/Β/8.8.1946 χαρακτηρισμού του ως διατηρητέο μνημείο.

γ. Με το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/301900/180956/3709-15/112016 έγγραφό μας ενημερώνουμε την Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α και την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων ότι η ΔΑΒΜΜ με το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/ 22017/3397-15/9/2016 έγγραφό της (συν. 2) γνωρίζει στην Εφορεία ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σύγχρονο Μουσείο. Επίσης στο προαναφερθέν έγγραφο ζητάμε να μεσολαβήσουν οι ιεραρχικά ανώτεροι Προϊστάμενοί μας προκειμένου υπάλληλοι της ΔΑΒΜΜ να πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψία στο Μουσείο, από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δρομολογηθεί η λειτουργία του Μουσείου και να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

δ. Με το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/343300/205234/4176-15/11/2016 έγγραφό μας απαντάμε σε εσάς, σχετικά με την καταγγελία σας, που μας διαβιβάστηκε από τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων – κατόπιν διαβίβασης σε αυτήν από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– και σας επισημαίνουμε ότι ο χώρος της Β’ Εθνοσυνέλευσης και ο προαύλιος χώρος της Σχολής  Καρυτσιώτη χωροθετούνται στο άμεσο περιβάλλον του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους, με το οποίο αποτελούν μια ενότητα και ότι η Εφορεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί κατά το δυνατόν περισσότερους χώρους και μνημεία ανοικτά και προσβάσιμα για το κοινό (συν. 3).

ε. Με το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/30-12/01/2017 έγγραφό της η Εφορείας μας, απαντά στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κατόπιν νέου ατήματος του κου Ι. Κουρόγιωργα προς τη Γ. Γραμματέα και ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη απαντήσει στον κ. Ι. Κουρόγιωργα και επισημαίνουμε ότι στο χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους, το οποίο στεγάζεται στη Σχολή Καρυτσιώτη, εκτίθενται αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη και κρίνεται αναγκαία η προστασία του χώρου και η ασφάλεια των εκθεμάτων με την παρουσία φυλακτικού προσωπικού. Επανειλημμένα έχει αναφερθεί το μείζον ζήτημα της έλλειψης μόνιμου φυλακτικού προσωπικού, επίσης έχει επισημανθεί ότι από το Δεκέμβριο του 2015 το Μουσείο αποκαταστάθηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει και ότι από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο 2016 υπηρετούσε στον αύλειο χώρο του Μουσείου και της Β’ Εθνοσυνέλευσης μία (1) εποχική φύλακας, μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. στ. Στις 31 Μαρτίου 2017 η Εφορεία μας, με το αρ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/82396/49107/708 έγγραφο, σας ενημερώνει για άλλη μια φορά, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Γραφείο Υπουργού, στη ΓΔΑΠΚ και στη ΔΒΜΑ, κατόπιν νέου αιτήματός σας, προς το Γραφείο Υπουργού αυτή τη φορά, για όλη τη σχετική αλληλογραφία τόσο με εσάς, όσο και με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με τα θέματα που θίγονται στις επιστολές σας.

ζ. Τέλος με το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/147627/93905/1341-17/5/2017 έγγραφό μας και κατόπιν άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη ΓΔΑΠΚ και ζητώντας τις απόψεις μας για την επίλυση του θέματος, αναφέραμε στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ότι όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει είναι απαραίτητη η πρόσληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού, δεδομένου ότι εδώ και δυο χρόνια δεν υπηρετεί ούτε ένας μόνιμος ημερήσιος φύλακας. Όσον αφορά στη μετάταξη του κου Δημητρίου Μέλλου από νυχτοφύλακα σε ημερήσιο φύλακα του Μουσείου Άστρους που εκκρεμούσε εκείνη τη χρονική στιγμή και εμείς είχαμε εισηγηθεί θετικά, δυστυχώς με το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/199058/17859/16867/12669-30/5/2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτ/κης Διακυβέρνησης, μας κοινοποιήθηκε ότι το Δ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά την 5/23-5-2017 Συνεδρίαση του, απέρριψε ομόφωνα το αίτημά του για την μετάταξη στην εν λόγω ειδικότητα, λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μέτριας ξένης γλώσσας, απαραίτητη προϋπόθεση για μετάταξη στην ως άνω ειδικότητα, σύμφωνα το Π.Δ. 50/2001.

Εν κατακλείδι η Εφορεία μας κατανοεί και συμμερίζεται την αγωνία του κ. Ι Κουρόγιωργα, δεν έχει αγνοήσει τα αιτήματα του και προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις και παρά την τραγική υποστελέχωσή της να παραμένουν οι χώροι και τα Μουσεία ανοικτά όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα.

Συν: τρία (3) έγγραφα                   

      Η Προϊσταμένη της Εφορείας

                        Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου

                   Αρχαιολόγος

Δείτε τις ημέρες που θα είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους,κατά τους μήνες Μάιο – Αύγουστο 2018…

Τέταρτη πρόταση στο Σύλλογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Το ΥΠΠΟΑ άνοιξε το Μουσείο
  A, II. : Y IIIOA/|ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/2 I 8 4 9 4 I | 5 89 67 / 1 928
  Ημ/νια έκδοσης 18/05/2018
  Θέμα.Επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους……………
  ….«Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας. Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι ανοιχτό για το κοινό κατά τους μήνες Μαΐο-Αύγουστο 2018»

 2. https://www.astros-kynourianews.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%cf%8c-%cf%84/

  Δείτε τις ημέρες που θα είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους,κατά τους μήνες Μάιο – Αύγουστο 2018…

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ