Εκλογικό επίδομα: Αυξημένο και χωρίς κρατήσεις το ποσό που θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

0

Ακόμα και εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το ύψος του εκλογικού επιδόματος που θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ΟΤΑ που θα εργαστούν στη διάρκεια των εκλογών της 21ης Μάη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το ύψος του εκλογικού επιδόματος για τους δημοτικούς υπαλλήλους θα είναι 150 ευρώ αυξημένο κατά περίπου 15% σε σχέση με τις εκλογές του 2019 που ανερχόταν στα 130 ευρώ. Ανάλογα αυξημένα θα είναι και τα χρήματα που θα λάβουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργαστούν εκείνη τη μέρα.

Το ποσά που θα λάβουν οι εργαζόμενοι ως εκλογική αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 5043/23 θα είναι απαλλαγμένο από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος.

Ειδικότερα στο Άρθρο 74,  Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης προβλέπεται:

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007 Η παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116) τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο:

αα) ως προς τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής φορείς,

αβ) με την πρόβλεψη απαλλαγής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος,

β) στο τρίτο εδάφιο ως προς το ανώτατο ύψος της συνολικής δαπάνης,

γ) με νομοτεχνικές βελτιώσεις στο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του πρώην ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, που δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»

ftodioikisi.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here