«Εν Άστρει τη 29 Μαρτίου 1823 και γ’ της Ανεξαρτησίας », το Άστρος το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης

0

Δεν έγινε η εθνοσυνέλευση για να ονομάσει τον οικισμό Άστρος, την πρώτη ημέρα της Εθνοσυνέλευσης την 29η Μαρτίου 1823, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Γρηγόριος Δικαίος η Παπαφλέσσας ,Θ.Νέγρης ,Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος , Κ. Ζαφειρόπουλος ,Βρεσθένης Θεοδώρητος, Γ.Ψύλλας και περίπου άλλοι 80 διακεκριμένοι πληρεξούσιοι.

Λανθασμένα αναφέρεται  η Συνέλευση  το 1823  ονόμασε τον οικισμό Άστρος,(μερικές φορές απαιτείται  και νομική κατάρτιση), γιατί όλες οι αποφάσεις της Συνταγματικής Συνέλευσης  έγιναν και έπρεπε να γίνουν  γραπτά ( ήταν Συνταγματική Συνέλευση,  δεν ήταν καφενείο)  και  η Συνέλευση  δεν αποφάσισε  με κανένα έγγραφο  για το όνομα Άστρος , απλά και αυτονόητα χρησιμοποίησε και επιβεβαίωσε επίσημα το υπάρχον όνομα Άστρος του οικισμού, «εν Άστρει» με τα πρώτα  έγγραφα από την πρώτη ημέρα την 29η Μαρτίου 1823,πριν σχεδόν αρχίσει η Συνέλευση.

Το όνομα Άστρος δεν ήταν το θέμα της Εθνοσυνέλευσης, ούτε ποτέ έγιναν συζητήσεις στην συνέλευση  για το όνομα Άστρος , άλλωστε πριν την Συνέλευση τον οικισμό αποκαλούσαν Άστρος  μεταξύ πολλών ο Κολοκοτρώνης και ο Άκουρος  και  υπήρχαν άλλα σοβαρά θέματα και οι Τούρκοι.  Το Άστρος υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι και ο Κολοκοτρώνης,  «η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος»  και  « Εν Άστρει» ,« στο Άστρος»  έκαναν οι πληρεξούσιοι  τα αυτονόητα, και με την διακήρυξη που «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καρυτσιώτη» διακήρυξαν στην υφήλιο και του ισχυρούς της εποχής  «και να ανεξαρτισθώμεν εντελώς Έθνος χωριστόν, αυτόνομον και ανεξάρτητον  αναγνωριζόμενοι δια την δόξαν της Αγίας ημών πίστεως και την ευτυχίαν των ανθρώπων, η με τα όπλα εις τα χείρας  όλοι, όλοι οι Έλληνες να καταβώμεν εις τους τάφους».

Το Ελληνικό κράτος το 1823 με βάση  τα υπάρχοντα  τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία της εποχής, με την απαιτούμενη σοβαρότητα θεσμικά , αναγκαστικά, δικαιολογημένα  και  επίσημα  χρησιμοποίησε και επιβεβαίωσε  τό όνομα Άστρος,  πολλές φορές με την αναφορά «Εν Άστρει» σε  όλα τα έγγραφα , την  Διακύρηξη, το Νόμο της Επιδαύρου (« Σύνταγμα του Άστρους»)  , τα πρακτικά,ψηφίσματα και αποφάσεις ,για  τον οικισμό που συνήλθε η «Συνέλευση  του  Άστρους»  και  ψηφίστηκε το  «Σύνταγμα του Άστρους»,επιβεβαιώνοντας  την μακρόχρονη  ιστορία  του  ιστορικού Άστρους.Όπως το ίδιο έκαναν με τα έγγραφα τους το Βουλευτικό, Εκτελεστικό και τα μινιστέρια (υπουργεία) Πολέμου, Θρησκείας, Δικαίου και Ναυτικών.

Στις 22 Απριλίου 1823 , τέσσερες μέρες μετα την Εθνοσυνέλευση ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος του Εκελεστικού   (δηλ.Πρωθυπουργός) ,  ανακοίνωσε με χαρά στην υφήλιο και τους ισχυρούς την εποχής , «η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος». (Αριστείδης Ν. Χατζής σελ 121).

Γενναίος Κολοκοτρώνης « η κυβέρνησις διέταξεν να συνταχθή το Έθνος , να γίνη Εθνική Συνέλευσις, όπου άρχισαν να συνάζωνται οι πληρεξούσιοι οι μεν εις το Άστρος ,οι δε του Κολοκοτρώνη και Υψηλάντη εις Ναύπλιον. … απεφασίσθη να μεταβούν και οι εν Ναυπλίω εις το ¨Αστρος» (Απομνημονεύματα σελ 88 , Φλούδας Θυρεατικά  Β, Άστρος ,Το Χρυσήλιον και Ιστορικόν    σελ 165). O Γενναίος Κολοκοτρώνης πειστικότατα αναφέρει το Άστρος το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης, υπήρχε πολλά χρόνια πριν το 1823 και βέβαια πριν έλθουν οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης, δεν το δημιούργησαν τυχαία μόλις έφθασαν και αυθαίρετα το ονόμασαν εκείνη την ημέρα Άστρος.

Πάνος Ζαφειρόπουλος « επήλθεν το έτος 1823 και κατά Φεβρουάριον εσυστήθη η Εθνική συνέλευσις εις Άστρος κατά την ακόλουθον διαταγή του Εκτελεστικού ..έκαστος δύναται να εννοήσει τι υπέφερον οι κάτοικοι του Άστρους»(Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 52)

Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης εις τα Απομνημονεύματα του αναφέρει  , «Τέλος πάντων απεφασίσθη εις  το  Άστρος  να γίνη η Συνέλευσις ..εσηκώθηκα και  επήγα και  εγώ  εις το Άστρος .εις  ένα περιβόλι  όπου έκαναν  την  συνέλευσιν .»(Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 53)

Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης  εις τα Απομνημονεύματα του αναφέρει  το γεύμα στον Δημήτριο Υψηλάντη  έγινε « εις τους ίσκιους των δένδρων του Άστρους» (Φλούδας Θυρεατικά  Β   )

Ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει  «συνέτρωγαν  ο Δημήτριος Υψηλάντης  και  ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους  των δένδρων του Άστρους» ιήγησις Συμβάντων της Ελληνικής φυλής  σελ.287).

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας, σπουδαιότερες χρονολογικές αναφορές  πριν το 1823.Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους για λεπτομερέστατα τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία και συμπεράσματα.

1) Το 2ο μ.χ. αιώνα ,πρώτη αναφορά του Πτολεμαίου για το πόλισμα   «Άστρον», που είναι το σημερινό Άστρος. – astrosgr.com

2) Το 1256 ,«Castiello la Estella» (Kάστρο του Άστρους) (1256) στον Αγιάννη του Άστρους . – astrosgr.com

3)Το 1293 , η πρώτη επίσημη αναφορά της πόλης με το όνομα «Άστρος», του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου – astrosgr.com

4) Το 1320 «περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής», στο «Ξεροκάμπι» του Αγιάννη του Άστρους, κάτω από το κάστρο Εστέλλα (=Άστρος) – astrosgr.com

5) Το 1435 ο Γεώργιος Φραντζής αναφέρει το Άστρον (το σημερινό Άστρος) και τον Άγιον Ιωάννη (Αγιάννης του Άστρους). – astrosgr.com

6) Το 1516, Toast(r)ι (=Toasti) , Toastri  και  Astro είναι το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας . – astrosgr.com

7) Από το 1756 ,ο Δημήτριος Καρυτσιώτης
θυμότανε από την Καρύτσα του Αγιάννη 
 «την πατρίδα μας (χωρίον μας) … του Άστρους (Astro)» και πριν το 1821 ο Άκουρος – astrosgr.com

7Β) Πριν το 1805 αρχοντικά,«πύργοι» και καλύβια στο Άστρος και στον “Αγιάννη του Άστρους” , η Σχολή Καρυτσιώτη και το μέγαρο «ΑΣΤΡΟΣ» στη Τεργέστη του Δημητρίου Καρυτσιώτη. – astrosgr.com

8) Το 1823, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος , «η
Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος». – 
astrosgr.com
 , πρόεδρος του Εκελεστικού (δηλ.Πρωθυπουργός).

9-1) Αναφορές  για το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας πριν το 1823 – astrosgr.com

9-2)  Δήμος  Θυρέας  (1835-1912) astrosgr.com

 9-3)Δήμος Θυρέας (1835-1912), ΦΕΚ και «τα συνιστώντα το δήμον  χωρία» – astrosgr.com

10) Οι Αστρεινοί και οι Αγιαννίτες , κάτοικοι του Άστρους για χιλιάδες χρόνια. – astrosgr.com

Πηγές

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ