Η ΝΔ έχει απέχθεια-δυσανεξία προς τον αντίλογο, προς την αντίθετη άποψη που διατυπώνεται από την αντιπολίτευση. 

0

Δελτίο Τύπου

(κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ …» :

Η ΝΔ έχει απέχθεια-δυσανεξία προς τον αντίλογοπρος την αντίθετη άποψη που διατυπώνεται από την αντιπολίτευση.

Η «αναμόρφωση» της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςόπως την εννοεί η ΝΔκινείται προς την κατεύθυνση της συγκεντροποίησης της τοπικής εξουσίας-των τοπικών εξουσιών σε όλα τα επίπεδα και μετατροπής της-τους σε θεραπενίδα-σε «μακρύ χέρι» της κεντρικής εξουσίας.

Αυτή η αντίληψη της ΝΔ για την Τοπική Αυτοδιοίκησηβρίσκεται στον αντίποδα της προοδευτικής πολιτικήςπου θεωρεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους πυλώνες της Δημοκρατίας

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος  Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια  της Βουλής, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ …», είπε, μεταξύ των άλλων τα εξής

Το νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ …», που συζητείται στη Βουλή μόλις λίγες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές !!! επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Και αυτό γίνεται, με αυταρχικό τρόπο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπρόσωποι των φορέων της αυτοδιοίκησης, οι περισσότεροι των οποίων πρόσκεινται στη ΝΔ, που ζητούν την αναβολή ψήφισής του. Η συγκεκριμένη νομοθέτηση γίνεται με  σπουδή και προχειρότητα που δεν δικαιολογούνται, καθώς δεν ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα.

Το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια του Ν. 4804/2021. Βασική στόχευσή του είναι η ολοκλήρωση διαμόρφωσης του «δημαρχοκεντρικού» μοντέλου διοίκησης, με ρυθμίσεις που ενισχύουν τις εξουσίες του δημάρχου και αποδυναμώνουν τις παρατάξεις της μειοψηφίας-την αντιπολίτευση. Το σύνολο του νομοσχεδίου διαπνέεται από συγκεντρωτισμό και αυταρχισμό, με συνεχή οργανωμένη προσπάθεια να εξοβελιστεί ο αντίλογος. Η ΝΔ έχει απέχθεια-δυσανεξία προς αυτόνπρος την αντίθετη άποψη που διατυπώνεται από την αντιπολίτευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αντιδήμαρχος θα ορίζεται αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου και ο δήμαρχος θα έχει τη δυνατότητα να τον παύει από τα καθήκοντά του οποτεδήποτε, χωρίς να αιτιολογεί την απόφασή του.

Επιπλέον καταργείται η δυνατότητα σύμπραξης δύο ή περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων, με συνέπεια να αποδυναμώνεται κάθε δυνατότητα συνεννόησης και σύνθεσης απόψεων μεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων στα δημοτικά συμβούλια.

Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, με σκοπό να εμποδίζεται η συμμετοχή των πολιτών και η ακρόαση των αιτημάτων τους σε αυτά. Περιορίζονται στο ένα, τα θέματα που μπορούν να προτείνουν ως επείγοντα οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων δημοτικοί σύμβουλοι.

Εξάλλου παγιώνεται η τηλεδιάσκεψη και με μικτό τρόπο, ως τρόπος συνεδρίασης των δημοτικών συμβουλίων, αφού πλέον δεν τίθενται περιορισμοί. Συνεδριάσεις δια ζώσης-με φυσική παρουσία θα  διεξάγονται υποχρεωτικά μόνο μία φορά το μήνα.

Κρίσιμο σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί η κατάργηση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και η συγχώνευσή τους  στη δημοτική επιτροπή. Σ΄ αυτήν  η οποία ελέγχεται από το δήμαρχο και την πλειοψηφούσα παράταξη, θα μεταφερθούν οι λειτουργίες των καταργούμενων.

Ουσιαστικά συγχωνεύονται όλα τα συλλογικά όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων των δήμων σε ένα μίνι δημοτικό συμβούλιο.

Περαιτέρω  απορρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης επέρχεται και με την πρόβλεψη για την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων (των δήμων). Με την κατάργηση και λύση τους οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται από τους οικείους δήμους.

Καταρχάς, και εν προκειμένω τίθεται εν τινι μέτρω ζήτημα συνταγματικότητας, αφού καταλύονται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η έννοια της αιρετότητας και η επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία των αιρετών οργάνων να διοικούν.      Σε αυτό το πλαίσιο, η τελική απόφαση κατάργησης ή όχι των ΝΠΔΔ και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα έπρεπε να λαμβάνεται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια, όπως ισχύει σήμερα, και όχι νομοθετικά. 

Πάντως καταργείται, το σύνολο των ΝΠΔΔ των δήμων, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση των δομών αυτών, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους καταργούμενους φορείς.

Η προβλεπόμενη κατάργηση αφορά δομές, όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΗΦΗ, Προγράμματα Άθλησης για όλους, Προγράμματα απασχόλησης ανέργων, Ωδεία και Φιλαρμονικές, δομές με αρμοδιότητα πλήθος λειτουργιών. Το μόνο επιχείρημα για την κατάργησή τους είναι η υποστελέχωσή τους. Όμως τίθεται το ερώτημα, με ποιό τρόπο  θα λειτουργούν όλες αυτές οι δομές, ως  νέες υπηρεσίες των δήμων, όταν  δεν προβλέπονται επιπλέον προσλήψεις προσωπικού, παρά μόνον η μεταφορά του ήδη υπάρχοντος προσωπικού;

Ο σκοπός είναι προφανής, η περικοπή των κοινωνικών και πολιτιστικών δαπανών, και, μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών, οι απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους και οι ανεξέλεγκτες προσλήψεις των «παιδιών» της ΝΔ.

Προβληματική και απορριπτέα είναι και η παύση λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν και οι Σύλλογοι Γονέων, με τις αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται στους δήμους,  χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επαρκή προετοιμασία.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί,  ότι η κατάργηση των φορέων και η μεταφορά των εργαζομένων προβλέπεται να γίνει στις 31.12.2023, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου ενώ η τροποποίηση των εσωτερικών οργανισμών των δήμων θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά σύντομος για μία τέτοια αλλαγή, γεγονός που μπορεί να επιφέρει  αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας και προβλήματα στη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Η  χειραγώγηση των πραγμάτων και η επικράτηση της μικροπολιτικής με ταυτόχρονη ενίσχυση του πελατειακού συστήματος, η αδιαφάνεια και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος επικράτησαν τα τελευταία χρόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά τα στοιχεία παθογένειας επιτάθηκαν με τη νομοθέτηση της κυβέρνησης της ΝΔ  και επιτείνονται και με το υπό κρίση νομοσχέδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «αναμόρφωση» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως την εννοεί η ΝΔ, κινείται προς την κατεύθυνση της συγκεντροποίησης της τοπικής εξουσίας-των τοπικών εξουσιών σε όλα τα επίπεδα και μετατροπής της-τους σε θεραπενίδα-σε «μακρύ χέρι» της κεντρικής εξουσίας.

Σε αυτό αποσκοπεί ο πρωθυπουργός εν όψει των εκλογών (της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της Κυριακής.

Όπως έχει πει, «οι αυτοδιοικητικές εκλογές συνδέονται με τα αναπτυξιακά σχέδια της κυβέρνησης και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία   με τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι θα συμμερίζονται την αντίληψη της ΝΔ για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας».

Αυτή η αντίληψη της ΝΔ για την Τοπική Αυτοδιοίκησηβρίσκεται στον αντίποδα της προοδευτικής πολιτικήςπου θεωρεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους πυλώνες της Δημοκρατίας.

το video στο link που ακολουθεί

link:  https://youtu.be/yGXdrzWwLac?si=xBJmM4LC8t80H13n

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ