20.3 C
Ástros
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική Επικαιρότητα Νέος ΚΟΚ: Αφαίρεση διπλώματος για κράνος, ζώνη και κινητό

Νέος ΚΟΚ: Αφαίρεση διπλώματος για κράνος, ζώνη και κινητό

0

Πολλές είναι οι αλλαγές και στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι η αφαίρεση διπλώματος για δύο μήνες σε όσους δεν φορούν κράνος, ζώνη ή μιλούν στο κινητό ενώ μπαίνει σημανση στους δρόμους για τα ποδήλατα ενώ μειώνονται τα πρόστιμα 40%

«Η πρόθεσή μας είναι ένας κώδικας κοινωνικής συμπεριφοράς και αξιών» τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνοντας την εισαγωγή κωδικοποίσης σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής παραβατικότητας παραβάσεις, ενώ εισάγονται οι κατηγορίες συχνής πρόκλησης ατυχημάτων και αντικοινωνικής συμπεριφοράς

Σε αυτές τις κατηγορίες δεν θα υπάρχουν πρόστιμα, αλλά διοικητικές ποινές όπως η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για ένα χρονικό διάστημα. Στις παραβάσεις που προβλέπονται πρόστιμα, θα υπάρξει οριζόντια μείωση 40%, εκτός από τις παραβάσεις που ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής παραβατικότητας, ενώ θεσπίζεται η προσαύξηση του προστίμου με εισοδηματικά κριτήρια – μέτρο από το οποίο εξαιρούνται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και άλλα ανάλογης σημασίας.

«Ξέρουμε ότι έχουν διατυπωθεί πολλές διαφωνίες για την εισαγωγή των εισοδηματικών κριτηρίων» σχολίασε ο Χρήστος Σπίρτζης. «Δεν πρόκειται για δογματισμό ακραίων κομουνιστικών δυνάμεων, το μέτρο αυτό ισχύει σε χώρες όπως η Ελβετία και η Φινλανδία» πρόσθεσε. Κατά τ’ άλλα δίδεται η δυνατότητα αύξησης του ορίου ταχύτητας στις εθνικές οδούς από 130 σε 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο και για την κυκλοφορία των ποδηλάτων, με την εισαγωγή φωτεινής σηματοδότησης, οδικών σημάνσεων κλπ.

Εισάγονται τέλος θεσμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προκειμένου να παταχθεί το παράνομο εμπόριο εισαγωγής και πώλησης, καθώς και θεσμοί διαφάνειας στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγησης κρατικών πινακίδων. Θεσμοθετείται επίσης παρατηρητήριο τιμών στις οδικές μεταφορές προϊόντων και θωρακίζεται η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ακόμη για τη βιωσιμότητα των δημόσιων ΚΤΕΟ.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει:

Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων οι οποίοι κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων οι οποίοι παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες. Σε περίπτωση που ο οδηγός του οχήματος δεν είναι παρών, αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Οι οδηγοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και για ελάχιστο χρόνο (όπως π.χ. για προσπέραση από τα δεξιά), τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.), καταστρατηγώντας τη χρήση που έχει οριστεί από την παράγραφο 9 του άρθρου 29 του ν.2696/1999 (Α’57), τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία, κ.λπ.), οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή την χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για τριάντα (30) ημέρες.

Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων οι οποίοι απορρίπτουν αντικείμενα ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να ρυπάνουν το περιβάλλον (όπως τσιγάρα), τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

Για τις παραβάσεις των, σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, η άδεια ικανότητας οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επανέκδοση αυτής.

Στον «Πίνακα ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας» το όριο των «130» αντικαθίσταται από το όριο των «150».

Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες
1. Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των ειδικών γι’ αυτούς φωτεινών σηματοδοτών ως ακολούθως, εκτός αν η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμους κατά διάφορο τρόπο.
α) Πράσινο σταθερό φως με σύμβολο ποδήλατου:
Ο ποδηλάτης προχωρεί κατευθείαν μπροστά ή στρίβει προς τα δεξιά ή αριστερά εκτός εάν άλλο σήμα ή πινακίδα απαγορεύει την κατευθείαν κίνηση ή στροφή. Ο ποδηλάτης υποχρεούται και αν ακόμη ο φωτεινός σηματοδότης έχει πράσινη ένδειξη, κινούμενος κατευθείαν μπροστά, να παραχωρεί προτεραιότητα σε όχημα ή ποδήλατο ή πεζό, που κινείται ακόμη από προηγούμενη σηματοδότηση, στρίβοντας δε να παραχωρεί προτεραιότητα στους ποδηλάτες ή τους πεζούς, οι οποίοι κινούνται στην οδό, στην οποία πρόκειται να εισέλθει.
β) Ερυθρό σταθερό φως με σύμβολο ποδηλάτου:
Ο ποδηλάτης υποχρεούται να σταματήσει προ της ειδικής γραμμής διακοπής πορείας ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε αρκετή απόσταση από το σηματοδότη, ώστε η σηματοδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς ορατή, να παραμένει δε σε στάση μέχρις ότου ανάψει η πράσινη ένδειξη του ποδηλάτη. Επίσης, υποχρεούται να μην εισέρχεται στον οδικό κόμβο, ούτε να κινείται πάνω στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλάτων, εάν ο σηματοδότης είναι τοποθετημένος στο μέσο ή στην απέναντι
πλευρά του κόμβου. γ) Κίτρινο σταθερό φως με σύμβολο ποδήλατου:
O ποδηλάτης, υποχρεούται να σταματήσει, όπως και προ ερυθρού συμβόλου ποδηλάτου, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στο σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να κάνει αυτό με ασφάλεια.
δ) Απλό ή διπλό κίτρινο φως με σύμβολο ποδηλάτου, το οποίο αναβοσβήνει (αναλάμπον):
O ποδηλάτης υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα οχήματα.
ε) Πράσινο φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα ή περισσότερα βέλη από κάτω:
Ο ποδηλάτης μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη. Βέλος προς τα πάνω σημαίνει υποχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπροστά.
στ) Ερυθρό φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα βέλος από κάτω:
Ο ποδηλάτης απαγορεύεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και υποχρεούται να σταματήσει το ποδήλατό του, όπως και προ ερυθρού συμβόλου ποδηλάτου.
ζ) Κίτρινο φως με σύμβολο ποδηλάτου και με ένα βέλος από κάτω το οποίο είναι σταθερό ή αναβοσβήνει:
Ο ποδηλάτης έχει τις αυτές υποχρεώσεις, όπως και προ κίτρινου συμβόλου ποδηλάτη.
2. Σηματοδότες σε κοινή διάβαση ποδηλάτων και πεζών
α) Πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει και με πράσινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.
β) Κόκκινο φως με σύμβολο ατόμου σε στάση και με κόκκινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες δεν μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.
γ) Πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει και με πράσινο σύμβολο ποδηλάτου από κάτω που αναβοσβήνει:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή.

Σηματοδότες σε αποκλειστική διάβαση ποδηλάτων α) Πράσινο φως με σύμβολο ποδηλάτου:
Οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα. β) Κόκκινο φως με σύμβολο ποδηλάτου: Οι ποδηλάτες δεν μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα. γ) Πράσινο σύμβολο ποδηλάτου, που αναβοσβήνει.
Οι ποδηλάτες μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή.

Εάν ο ποδηλάτης καταληφθεί στη διάβαση από τη ερυθρά ένδειξη του σηματοδότη του (με το σύμβολο του ποδηλάτη σε στάση), δικαιούται να συνεχίσει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά της οδού.

Οι φωτεινοί σηματοδότες τοποθετούνται κατακόρυφα με το ερυθρό φως πάντοτε πάνω και το πράσινο φως πάντοτε κάτω.

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες παραβάσεων που αφορούν τη ρύθμιση κυκλοφορίας ποδηλάτων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες οδηγούς και στους παραβάτες ποδηλάτες.

Οι παραβάσεις που προβλέπονται από το ν. 2696/1999 (Α’57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, την προστασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών του οδικού δικτύου, την ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, την ειδική πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, την αποτροπή των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων από παραβάσεις, οι οποίες θέτουν κατά κανόνα σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου καθώς και την αναλογικότητα μεταξύ επικινδυνότητας της παράβασης και επιπτώσεων αυτής στην οδική ασφάλεια στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1)
β) Μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2).
γ) Υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).

Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις δύνανται να κατατάσσονται και στις κάτωθι κατηγορίες :
α) Πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1).
β) Αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

 dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο