Ο Γ. Παπαηλιού, επισκέφθηκε τα γραφεία  του ΣΕΠΕ, στην Τρίπολη & Συναντήθηκε εκπροσώπους της «Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας» και του «Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου»  

0

  Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού στις 13.10.2017, επισκέφθηκε τα γραφεία  του ΣΕΠΕ στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε και είχε διαλογική συζήτηση με τους εργαζόμενους :

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι οι εργαζόμενοι, εδώ και πολλά χρόνια, βιώνουν την εργασιακή «ζούγκλα».

Αφού επεσήμανε, ότι η υψηλή ανεργία αποτελεί το κυρίως υπόστρωμα επί του οποίου στηρίζεται η εργασιακή «ζούγκλα», υπογράμμισε, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, νομοθετικά και διοικητικά, την άμβλυνση και εν τέλει την εξάλειψη των συνεπειών αυτής της κατάστασης και την προστασία των εργαζομένων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τον έλεγχο της παραβατικότητας στις εργασιακές σχέσεις.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν, ότι στο ΣΕΠΕ οι επιθεωρητές έχουν εκ των πραγμάτων επιφορτισθεί και με διοικητικά  και με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, γεγονός που αφαιρεί χώρο και χρόνο από το έργο τους, που είναι οι έλεγχοι.

Η χρήση της πληροφορικής και η ηλεκτρονική στήριξη και διασύνδεση το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα, ως προς την  αποθήκευση και άντληση στοιχείων, αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, ώστε οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Τέλος, έθεσαν ζήτημα επιμόρφωσής τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στα καθήκοντά τους.

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, αφού αναγνώρισε την κρισιμότητα και το επείγον αντιμετώπισης των προβλημάτων, παρέπεμψε στην κινητικότητα που θα επιτρέψει ορθολογικές μετακινήσεις στο Δημόσιο και στη συνέχεια σε προσλήψεις. Επιπλέον, ανέφερε ότι η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διασύνδεση και η πλήρης στήριξη του συστήματος αλλά και η επιμόρφωση του υπαλληλικού προσωπικού αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του ΣΕΠΕ.

                      Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού

στις 14.10.2017, συναντήθηκε  και  είχε διαλογική συζήτηση με

                      Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού

στις 14.10.2017, συναντήθηκε  και  είχε διαλογική συζήτηση με εκπροσώπους της «Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας» και του «Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου»

 

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού ανέφερε ότι :

 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους οικονομικούς κλάδους που στην Πελοπόννησο και την Αρκαδία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ανόθευτη φύση, το φυσικό περιβάλλον,  τη μυθολογία, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό.

 

Απαιτούνται πολιτικές, μέσω των οποίων θα εντοπισθούν και θα αναδειχθούν τα σημεία αναφοράς που θα αποτελέσουν τη βάση άσκησής τους και στη συνέχεια αυτά θα προβληθούν και θα προωθηθούν στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός-μυθολογικός-ιστορικός, ιαματικός κλπ). Αυτό ισχύει τόσο για τον ορεινό όγκο της Αρκαδίας όσο και για την παράκτια ζώνη της.

 

Δεδομένου ότι η Αρκαδία αποτέλεσε το σημαντικότερο πεδίο ιστορικών γεγονότων και τον τόπο προέλευσης και δράσης ιστορικών προσώπων-πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821, προτείνεται η «δημιουργία» και ανάδειξη μιάς ιστορικής διαδρομής με τα κυριότερα σημεία του Αγώνα, η οποία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, εν όψει και του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

 

Είναι αναγκαία η σύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή, τη μεταποίηση, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής, που ευνοούν οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, την προβολή και την ένταξή τους  στο σχετικό αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και την ανάδειξή τους μέσω του «ελληνικού πρωϊνού» που μπορούν και πρέπει να προωθήσουν οι ξενοδόχοι. Κατά συνέπεια, ο αγροτουρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το «ισχυρό χαρτί» της Αρκαδίας.

 

Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων συμφώνησαν με τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του τουρισμού στην Αρκαδία και ζήτησαν στήριξη του κλάδου, ιδίως στα ζητήματα της φορολογίας, του έμμεσου μισθολογικού κόστους, της παράνομης διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, οι διαφορετικοί φορείς διεκδίκησης και το ύψος  των οποίων,  κατά την άποψή τους, αποτελούν «μάστιγα» για τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον ζήτησαν μετ΄ επιτάσεως τη θεσμική εκπροσώπησή τους στο σχεδιασμό των πολιτικών τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού υπογράμμισε την ανάγκη, θετικής και βάσει των υφισταμένων δυνατοτήτων, προσέγγισης ορισμένων από τα προβλήματα του κλάδου και πάντως τη συνέχιση και αναβάθμιση του διαλόγου μεταξύ των επαγγελματιών-επιχειρηματιών που εκπροσωπεί και του ιδίου.

 

 

 

 

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού ανέφερε ότι :

 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους οικονομικούς κλάδους που στην Πελοπόννησο και την Αρκαδία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ανόθευτη φύση, το φυσικό περιβάλλον,  τη μυθολογία, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό.

 

Απαιτούνται πολιτικές, μέσω των οποίων θα εντοπισθούν και θα αναδειχθούν τα σημεία αναφοράς που θα αποτελέσουν τη βάση άσκησής τους και στη συνέχεια αυτά θα προβληθούν και θα προωθηθούν στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός-μυθολογικός-ιστορικός, ιαματικός κλπ). Αυτό ισχύει τόσο για τον ορεινό όγκο της Αρκαδίας όσο και για την παράκτια ζώνη της.

 

Δεδομένου ότι η Αρκαδία αποτέλεσε το σημαντικότερο πεδίο ιστορικών γεγονότων και τον τόπο προέλευσης και δράσης ιστορικών προσώπων-πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821, προτείνεται η «δημιουργία» και ανάδειξη μιάς ιστορικής διαδρομής με τα κυριότερα σημεία του Αγώνα, η οποία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, εν όψει και του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

 

Είναι αναγκαία η σύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή, τη μεταποίηση, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής, που ευνοούν οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, την προβολή και την ένταξή τους  στο σχετικό αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και την ανάδειξή τους μέσω του «ελληνικού πρωϊνού» που μπορούν και πρέπει να προωθήσουν οι ξενοδόχοι. Κατά συνέπεια, ο αγροτουρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το «ισχυρό χαρτί» της Αρκαδίας.

 

Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων συμφώνησαν με τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του τουρισμού στην Αρκαδία και ζήτησαν στήριξη του κλάδου, ιδίως στα ζητήματα της φορολογίας, του έμμεσου μισθολογικού κόστους, της παράνομης διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, οι διαφορετικοί φορείς διεκδίκησης και το ύψος  των οποίων,  κατά την άποψή τους, αποτελούν «μάστιγα» για τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον ζήτησαν μετ΄ επιτάσεως τη θεσμική εκπροσώπησή τους στο σχεδιασμό των πολιτικών τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού υπογράμμισε την ανάγκη, θετικής και βάσει των υφισταμένων δυνατοτήτων, προσέγγισης ορισμένων από τα προβλήματα του κλάδου και πάντως τη συνέχιση και αναβάθμιση του διαλόγου μεταξύ των επαγγελματιών-επιχειρηματιών που εκπροσωπεί και του ιδίου.

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ