Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διδασκόντων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/8 της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/18-07-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ ́, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

  1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
  2. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και θα διαθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τις απαιτούμενες πιστώσεις

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας).
  2. Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
  3. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
  4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
  5. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 15/09/2022έως και 23/09/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, ΤΚ 22131, Τρίπολη). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Νικόλαος Δ. Ταλαγάνης (τηλ.2710-372293, 10.00 -13.00).

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ