Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α. Διαδικασία ελέγχου :

 • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. Θέματα Διοίκησης – Ανάπτυξης – ΜΠΕ
 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη στο τμήμα από την οδό Ερμού έως την οδό Δημάρχου Καλκανδή και από την οδό Δημάρχου Καλκανδή έως την Οδό Μικράς Ασίας εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Γυθείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθ. 147/10-4-23 προηγούμενης απόφασης, περί υπαγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου / ΠΕ Μεσσηνίας, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55–67 ετών της Δ.ΥΠ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Άγγελος Χρονάς, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 60MW, και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού και Σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών εγκατεστημένης ισχύος 108MW» της εταιρείας DIREEN Α.Ε., στη θέση “Χλογός” της ΔΕ Τενέας, του Δήμου Κορινθίων της ΠΕ Κορινθίας (ΠΕΤ: 2209831722).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% (Διανομαρχιακά έργα), έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 2023 της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 2023 ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων 2023 της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση επιχορήγησης σε είδος (κλιματιστικό μηχάνημα) Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
 1. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ. Βόρειας Κυνουρίας (ΔΕΥΑΒΚ) για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αντζινέϊκα ΤΚ Αγίου Πέτρου, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Τρίπολη – Άστρος προς ΑηΓιώργη – Βάθεια».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», για την πράξη: «Εφαρμογή τεχνολογιών Γεωπληροφορικής και Αυτοματισμών στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτιστοποίηση των δολωματικών ψεκασμών του Προγράμματος Δακοκτονίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 

Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων  Πολιτισμού και Αθλητισμού
 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δ. Καλαμάτας, για την εκτέλεση του έργου: Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου «Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας» ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου, μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων και τοποθέτησής τους στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ζευγολατιού Κορινθίας, αξίας 327.149,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΝΠΔΔ Ιερά Κοινοβιακή και Ιεραποστολική Μονή Αγίων Αναργύρων Πάρνωνος και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση -συντήρηση οδοποιίας προς Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων» με προϋπολογισμό και πίστωση 185.000,00€ – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης  και του Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης  για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  προϋπολογισμού 74.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος” και του Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης  για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» προϋπολογισμού 24.800,00€ – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Απιδιάς Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας» προϋπολογισμού 20.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την πράξη «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Μελέτη και κατασκευή νέου κλειστού μεταλλικού γυμναστηρίου Τύπου ΚΓ-182 (τυποποιημένο κατά ΓΓΑ) στον Δήμο Ερμιονίδας Αργολίδας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γυθείου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2012 όπως ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου – Βόχας για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μαρμάρινης προτομής  του Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα στην Πουλλίτσα του Δήμου Βέλου – Βόχας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γκιολής, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Πελοποννήσου» για την υλοποίηση της πράξης: «Διενέργεια Έρευνας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Άγγελος Χρονάς, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και «ΛΥΣΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΚΕ» για την υλοποίηση της πράξης «Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας ΑΜΕΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μεσσήνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ  Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. A.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της πράξης:  «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή Μηλέας – Παναγίας Γιάτρισσας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here