Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (astros03@otenet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχήείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ 22001, Άστρος, Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Πουλημένου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2755360122).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 28 Ιουνίου έως Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Document
Συνημμένο Μέγεθος
9kado9ps-pdi-heiristis-mihanimatos-ergoy.pdf (798.94 KB) 798.94 KB
Document
Συνημμένο Μέγεθος
parartima-anakoinoseon-soh.doc (470.5 KB) 470.5 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here