28/9: Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr), που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
  2. Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/28-06-2022)
  4. Των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 4756/Β/09-09-2022)»,

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Για να διαβάσετε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ